Fizioterapija je zdravstvena dejavnost z vzpostavljanjem in vzdrževanjem optimalnega zdravja posameznika. V osnovi je namenjena obolelemu posamezniku, kateremu se nudi pomoč z različnimi metodami in tehnikami. Poznane so tako imenovane gibalne terapije, ročne tehnike in terapije s pomočjo fizikalnih energij (toplota, električni tok, magnetno polje, itd.).