HILT® - visoko intenzivna laserska terapija inovativnega impulza

Visoka intenzivnost (1-3 kW) in izstopajońć energetski sunek impulza HILT® (do 15.000 W/cm2) omogońćata prenaŇ°anje energetskih kvot v globino. Hilterapija® kot tehnoloŇ°ka inovacija in terapevtska metoda je patentirana v ZDA ter certificirana tudi s strani FDA.  
 
Hilterapija® je laserska terapija, ki izkoriŇ°ńća specifińćno valovno dolŇĺino (1064nm), ki zagotavlja prenos neposredno uporabne kvalitetne energije do poŇ°kodovanih tkiv, brez, da bi priŇ°lo do negativnih obremenitev okoliŇ°kega tkiva. Popolnoma varen fotokemińćni uńćinek HILT impulza povzrońći boljŇ°e prodiranje v globino. Zahvaljujońć njegovim vplivom na hrustanec omogońća uspeŇ°no zdravljenje globokih sklepnih patologij in ima celo preventivno delovanje. HILT valovno obliko predstavljajo visoko energetski impulzi (J) in ekstremno visoke izhodne vrednosti impulzov (kW), ki pa imajo izredno kratko trajanje (.s). Ta valovna oblika vkljuńćuje izredno dolge intervale med impulzi (ms), da prepreńći nekontrolirano poveńćanje temperature. Poleg fotokemińćnega uńćinka laserja torej HILT ponuja moŇĺnost za koriŇ°ńćenje ostalih terapevtskih uńćinkov, tudi fototermalnega uńćinka, pod popolnoma varnimi pogoji. Fotomehanińćni uńćinek, ki je povezan z najveńćjo moŇĺno mońćjo impulza (kW), lahko uporabljate za neposredno stimulacijo limfnega obtoka in mikrocirkulacije. Fototermińćni uńćinek omogońća dvig metabolizma v tkivih. To lahko doseŇĺete na popolnoma varen nańćin zahvaljujońć HILT-ovi karakteristińćni valovni obliki, ki vam omogońća nadzor lokalnega poveńćanja temperature zaradi dovajanja energije. Zaradi kombinacije teh uńćinkov predstavlja HILT idealno terapevtsko opcijo za terapijo patologij, ki prizadenejo globlje leŇĺeńća tkiva v sklepih, kot so artropatije.

HILT terapija je primerna za:
 • SKLEPE: zmanjŇ°uje vnetje sklepov in stimulira zdravilno delovanje
 • MI҆IńĆNI SISTEM: hitro reŇ°i zakrńćenje, ustvarja intenzivni analgetińćni uńćinek
 • CIRKULACIJA IN LIMFNI SISTEM: spodbujanje oskrbovanja s hranilnimi snovmi in resorpcijo nakopińćenih tekońćin
 • zdravljenje kronińćnih in subakutno-kronińćnih poŇ°kodb sklepov (npr. skapulo-humeralnih periartritisov)
 • je idealna za terapijo globoko leŇĺeńćih tkiv v sklepih, tudi za terapijo degenerativnih sprememb in sicer zaradi svojega selektivnega uńćinka na hrustanńćno tkivo.
 • Integracijo z MLS lasersko terapijo, ńće je potreben tudi mońćan terapevtski uńćinek na miŇ°ińćno tkivo.
 • Kombinirana terapija vam omogońća doseganje boljŇ°ih rezultatov na vse patologije, ki prizadenejo miŇ°ice in sklepe.
GLAVNE INDIKACIJE:
 • osteoartritis in degenerativni procesi
 • burzitis, sinovitis, kapsulitis, epikondilitis, impingement syndrom - "sindrom trka"
 • tendonitis in tenosinovitis
 • otekline in deformacijske poŇ°kodbe: spahi, izvini
 • post travmatske patologije, tudi zaradi prenapetosti/prenaprezanja
 • "adductors" sindromi, tibio-tarsal zvini, "vrinjena" vnetja, "patellar chondropathies" in vsa Ň°portna travmatologija
Inovativna reŇ°itev za konńćanje boleńćin in trpljenja:
 • takojŇ°en in dolgotrajen uńćinek
 • kratka terapija (zaradi visoko energetske laserske emisije), varna in brezboleńćinska
 • Italijansko raziskovanje in razvoj, patentirano v ZDA in FDA certificirano
 • CE certifikat
 • Potrjeni rezultati z znanstveno dokumentacijo
 • To terapevtsko tehnologijo uporabljajo v pomembnih klinikah in medicinskih centrih po svetu

Hilterapia® aparati

Hilterapia® se lahko izvaja le z uporabo aparatov HIRO 3.0 in SH1 in najnovejŇ°im HIRO TT.