Trakcijska terapija - Eltrac 471

Trakcijska terapija - Eltrac 471
TRAKCIJSKA TERAPIJA
 
Cilj aparatov za trakcijsko terapijo so, da s pomočjo trakcijske terapije pacientu pomagamo odpraviti bolečino in s tem pomagamo, da je ponovno bolj gibljiv. Trakcijska terapija mora biti sproščujoča in ne sme povzročati dodatne bolečine. Prav zaradi tega se na začetku uporablja manjša sila. Terapevt pozorno spremlja pacientove odzive na terapijo in tako lahko skupaj poiščeta optimalno trakcijsko silo in položaj za terapijo. Trakcijska terapija s pomočjo naprave ELTRAC 471 kontrolira vgrajen mikroprocesor. Aparati za trakcijsko terapijo merijo silo v vrvi elektronsko in jo primerja z nastavljeno vrednostjo. Če se vrednosti razlikujeta, vgrajeni motor uravna razliko. Na ta način se upoštevajo premiki bolnika, sila vleke vrvi pa ostane konstantna.