NOVO - 2 KANALNI ULTRAZVOK

EDINSTVENO NA TRŇĹI҆ńĆU!

Samo z enim aparatom (Sonopuls 492) si lahko zagotovite:

  • VSE ELEKTROTERAPEVTSKE MODALITETE za uńćinkovito lajŇ°anje boleńćin in miŇ°ińćno stimulacijo
  • DINAMIńĆNI ULTRAZVOK za hitro regeneracijo tkiva
  • StatUS‚ĄĘ ULTRAZVOK za izredno uńćinkovito terapijo in prihranek ńćasa. Primeren tudi za zdravljenje kosti.
  • KOMBINIRANA TERAPIJA za diagnostiko. NajboljŇ°i nańćin za iskanje globokih proŇĺilnih tońćk in terapijo poŇ°kodb mehkega tkiva.
  • Sońćasno zdravljenje boleńćin razlińćnega izvora. 

Aparati SONOPULS 492 so od sedaj standardno opremljeni s 4-imi popolnoma neodvisnimi kanali in vkljuńćujejo dvojni kanal za ultrazvok (neodvisna aplikacija dveh ultrazvońćnih terapij)*

* V kombinaciji s StatUS‚ĄĘ modulom ali z dvema ultrazvońćnima glavama.  

1 aparat ‚Äď 4 kanali ‚Äď 1 pacient

Z novim Sonopulsom 492 lahko izvajate terapijo na razlińćnih predelih ali razlińćnih lokacijah istońćasno.

Primer: ultrazvońćno zdravljenje globokih tkiv kolka.

Tradicionalno zdravljenje vkljuńćuje terapijo najprej z ventralne strani, nato z lateralne in na koncu s hrbtne strani.

1 aparat ‚Äď 4 kanali ‚Äď 4 podrońćja terapije

Sonopuls 492 s 4-imi neodvisnimi kanali nudi tudi moŇĺnost istońćasne terapije 4-ih razlińćnih podrońćij.

Primer: terapija enega podrońćja z dinamińćnim ultrazvokom in enega s StatUS ultrazvokom. Preostala kanala za elektroterapijo lahko uporabite za zmanjŇ°anje boleńćine ali stimulirate miŇ°ińćno tkivo.

Podvojite rezultat v krajŇ°em ńćasu! Namestite aplikatorje, nastavite protokol in pripravljeni ste na zańćetek terapije!

Letak aparata Sonopuls 492

Letak aparata Sonopuls 490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nazaj