• Zdravstveni dom Celje
 • Zdravstveni dom Laško
 • Zdravstveni dom Slovenske Konjice
 • Zdravstveni dom Šentjur pri Celju
 • Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate, Celje
 • Zdravstveni dom Vojnik
 • Zdravstveni dom Velenje
 • Splošna bolnišnica Celje
 • Dom upokojencev, Celje
 • Dom upokojencev, Polzela
 • Dom upokojencev, Šmarje pri Jelšah
 • Lamprehtov dom oskrbovancev in upokojencev, Slovenske Konjice
 • Dom za varstvo odraslih, Velenje
 • Dom »Nine Pokoren«, Grmovlje
 • Zavod za delovno usposabljanje »Miha Pintar«,
 • Center za varstvo in delo Golovec, Celje
 • Zdravilišče Atomske Toplice, Podčetrtek
 • Toplice Dobrna-Termalno zdravilišče, Dobrna
 • Thermana d.d. - Zdravilišče Laško
 • Thermana d.d. - Wellness Park Laško
 • Zdravilišče Rogaška Slatina, Rogaška Slatina 
 • Naravno zdravilišče Terme Zreče
 • Naravno zdravilišče Topolšica 
 • Zasebna zdravstvena ordinacija dr. Medved, Podčetrtek 
 • Zdravstveni dom Koper 
 • Zdravstveni dom Izola
 • Zdravstveni dom »dr. Franc Ambrožič«, Postojna 
 • Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
 • Zdravstveni dom Sežana 
 • Splošna bolnišnica Izola
 • Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ankaran 
 • Dom upokojencev, Izola 
 • Obalni dom upokojencev, Koper 
 • Dom upokojencev, Postojna 
 • Dom upokojencev, Sežana 
 • Dom starejših občanov, Ilirska Bistrica 
 • Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli Rtič, Ankaran 
 • Istrabenz hoteli Portorož, d.o.o. 
 • Krka Zdravilišča, Zdravilišče Strunjan 
 • Dom mišično obolelih »Dva Topola«, Izola 
 • Fizioterapija Varmuž Slavica, Koper 
 • Zdravstveni dom Tržič
 • Zdravstveni dom Kranj
 • Zdravstveni dom Železniki
 • Zdravstveni dom Radovljica
 • Zdravstveni dom Škofja Loka
 • Zdravstveni dom Bled
 • Zdravstveni dom Jesenice
 • Splošna bolnišnica Jesenice
 • Psihiatrična bolnišnica Begunje
 • Dom upokojencev, Kranj 
 • Dom upokojencev »dr. Franc Berglja«, Jesenice 
 • Dom starejših občanov, Preddvor 
 • Dom »dr. Janeza Benedikta«, Radovljica 
 • Dom »Petra Uzarja«, Tržič 
 • Dom »Matevža Langusa«, Radovljica 
 • Center slepih in slabovidnih, Radovljica 
 • Klinični center Ljubljana 
 • Onkološki inštitut, Ljubljana 
 • Bolnišnica »dr. Petra Deržaja«, Ljubljana 
 • Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana 
 • Splošna bolnišnica Trbovlje 
 • Zavod za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino, Šentvid pri Stični 
 • Dom starejših občanov Bežigrad, Ljubljana 
 • Dom upokojencev Center-Tabor, Ljubljana 
 • Dom starejših občanov Moste-Polje, Ljubljana 
 • Dom starejših občanov Šiška, Ljubljana 
 • Dom starejših občanov Vič-Rudnik, Ljubljana 
 • Dom starejših občanov Kolezija, Ljubljana 
 • Dom upokojencev Center-Poljane, Ljubljana 
 • Dom starejših občanov, Grosuplje 
 • Dom upokojencev, Vrhnika 
 • Dom upokojencev, Domžale 
 • Dom počitka, Mengeš 
 • Dom »Tisje«, Šmartno pri Litiji 
 • Dom upokojencev, Kamnik 
 • Trubarjev dom Upokojencev, Loka pri Zidanem mostu 
 • Dom upokojencev »Franc Salamon«, Trbovlje 
 • Dom starejših občanov »Polde Eberl-Jamski«, Izlake 
 • Dom starejših občanov Kočevje
 • Dom »Marije in Marte«, Vrhnika 
 • Psihiatrična klinika Ljubljana-Polje, Ljubljana 
 • Varstveni delovni center »Tončke Hočevar«, Ljubljana 
 • Center »Dolfke Boštjančič« za varstvo in usposabljanje, Ig 
 • Zavod za usposabljanje invalidne mladine, Kamnik 
 • Delovno varstveni zavod »Prizma«, Ponikve 
 • Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, Rakitna 
 • Medijske toplice VITASAN, Izlake 
 • Univerza v Ljubljani,Visoka šola za zdravstvo, Ljubljana 
 • Center za športno medicino dela, Ljubljana 
 • Zasebna ambulanta Velike Lašče
 • Zasebna fizioterapija Alenka Jerič-Jaklič, Logatec 
 • Ambulanta »dr. Kmet«, Ljubljana 
 • Rehabilitacijski center »Hrastar«, Ljubljana 
 • Zasebna fizioterapija »Jožica Fortuna«, Ljubljana 
 • FIT & FUN, Ljubljana 
 • Zasebna medicinska ustanova »Dagra«, Ljubljana 
 • Diagnostični center, Clevelandska 27, Ljubljana 
 • Zasebna fizioterapija »Ogrin Mirjam«, Ljubljana 
 • Zasebna fizioterapija »Rehamed«, Ljubljana 
 • Kozmetični salon »Omersa Saša«, Ljubljana 
 • Medicinski center »Barsos«, Ljubljana 
 • Zasebna fizioterapija »Maja Potočnik«, Radomlje 
 • Zasebna fizioterapija »M«, Ljubljana 
 • Zasebna fizioterapija »Mira Skitek«, Domžale 
 • Ambulanta za akupunkturo in spl. medicino, Brnčičeva 13, Ljubljana 
 • Zasebna zdravstvena ustanova »dr.Marjan Fabjan«, Kranj 
 • Fizioterapija »Klarom«, Bled 
 • Zdravstveni dom Brežice
 • Zdravstveni dom Krško
 • Zdravstveni dom Sevnica
 • Splošna bolnišnica Brežice
 • Dom upokojencev in oskrbovancev Impoca, Sevnica 
 • Dom upokojencev, Brežice 
 • Dom upokojencev, Sevnica 
 • Dom upokojencev, Krško 
 • Terme Čatež, Brežice 
 • Zdravstveni dom Šiška, Ljubljana 
 • Zdravstveni dom Moste-Polje, Ljubljana 
 • Zdravstveni dom Bežigrad, Ljubljana 
 • Zdravstveni dom Ljubljana-Center, Ljubljana 
 • Zdravstveni dom Šentvid, Ljubljana 
 • SZ-Železniški zdravstveni dom, Ljubljana 
 • Zdravstveni dom »dr. Tineta Zajca«, Domžale 
 • Zdravstveni dom »dr. Julija Polca«, Kamnik 
 • Zdravstveni dom Litija
 • Zdravstveni dom Vrhnika 
 • Zdravstveni dom Vič-Rudnik, Ljubljana 
 • Zdravstveni dom Cerknica
 • Zdravstveni dom Logatec
 • Zdravstveni dom Kočevje
 • Zdravstveni dom Ribnica
 • Zdravstveni dom Hrastnik
 • Zdravstveni dom Zagorje ob Savi 
 • Zdravstveni dom Radeče
 • Zdravstveni dom Medvode 
 • Zdravstveni dom »dr. Adolfa Drolca«, Maribor 
 • Zdravstveni dom Lenart
 • Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
 • Zdravstveni dom Ptuj
 • Zdravstveni dom Ormož
 • Zdravstveni center Maribor
 • Splošna bolnišnica Maribor 
 • Splošna bolnišnica »dr. Jožeta Potrča«, Ptuj 
 • Psihiatrična bolnišnica Ormož
 • Dom upokojencev, Maribor 
 • Dom upokojencev Muretinci, Ptuj 
 • Splošna bolnišnica »dr. Jožeta Potrča«, Poljčane 
 • Zavod za varstvo in delovno usposabljanje mladine »dr. Jožeta Borštnarja«, Dornava 
 • Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec, Lenart v Slovenskih goricah 
 • Terme Ptuj
 • Zdravstveni dom Murska Sobota
 • Zdravstveni dom Gornja Radgona
 • Zdravstveni dom Lendava
 • Zdravstveni dom Ljutomer
 • Splošna bolnišnica Murska Sobota 
 • Zdravstveni dom Rakičan, Murska Sobota 
 • Dom starejših občanov, Lendava 
 • Dom Lukavci
 • Terme Lendava
 • Zdravilišče Moravske Toplice, Martjanci 
 • Radenci-Zdravilišče Radenci
 • Terme Banovci »dr. Tomislav Menart«, Banovci 
 • Zdravstveni dom Ajdovščina
 • Zdravstveni dom Tolmin 
 • Zdravstveni dom Idrija 
 • Splošna bolnišnica »dr. Franc Derganc«, Šempeter 
 • Bolnišnica za predšolsko invalidno mladino Stara gora, Šempeter 
 • Psihiatrična bolnišnica Idrija
 • Dom upokojencev, Nova Gorica 
 • Dom upokojencev, Gradišče, Gradišče nad Prvačino 
 • Dom starejših občanov,Ajdovščina 
 • Pom upokojencev, Podbrdo 
 • Dom upokojencev Jožeta Primožiča-Miklavža, Idrija 
 • Center »Janka premrla-Vojka«, Vipava 
 • Zasebna medicinska ustanova »Venea«, Nova Gorica 
 • Zdravstveni dom, Črnomelj 
 • Zdravstveni dom , Metlika 
 • Zdravstveni dom, Novo mesto 
 • Zdravstveni dom, Trebnje 
 • Splošna bolnišnica Novo mesto
 • Dom starejših občanov Šmihel, Novo mesto 
 • Dom starejših občanov, Črnomelj 
 • Dom počitka, Metlika 
 • Krka Zdravilišča, Zdravilišče Šmarješke Toplice
 • Krka Zdravilišča, Zdravilišče Dolenjske Toplice
 • Zasebna fizioterapija »Franc Grubar«, Šentjernej 
 • Zasebna fizioterapija »Mirjam Podboj«, Trebnje 
 • Zdravstveni dom Dravograd, Dravograd 
 • Zdravstveni dom Radlje , Radlje ob Dravi 
 • Zdravstveni dom Ravne, Ravne na Koroškem 
 • Zdravstveni dom Slovenj Gradec
 • Zdravstveni dom Prevalje, Prevalje na Koroškem 
 • Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
 • Koroški dom starostnikov Črneče, Dravograd 
 • Zavod za delovno usposabljanje mladine Črna, Črna na Koroškem 
 • Zasebna fizioterapija »Rihter«, Koper 
 • Zasebna fizioterapija »Zrnec«, Radomlje 
 • Zasebna fizioterapija »Špan Mirjam«, Ljubljana 
 • Zasebna fizioterapija »Majerle Branka«, Ljubljana 
 • Zasebna fizioterapija »Franinovič Marija«, Vnanje Gorice 
 • Zasebna fizioterapija »Golob Vlasta« Vnanje Gorice 
 • Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana 
 • Društvo mišično obolelih Slovenije, Izola 
 • Zavod za duševno in živčno obolele Hrastovec, Lenart v Sl. Goricah 
 • Krka Zdravilišče Šmarješke Toplice
 • Krka Zdravilišče Strunjan 
 • Krka Zdravilišče Dolenjske Toplice in Balnea Center 
 • Zdravilišče Rogaška Slatina Zdravstvo 
 • Zdravilišče Rogaška Slatina - Wellness center 
 • Zdravilišče Moravske Toplice
 • Naravni park Terme 3000 Moravske Toplice 
 • Terme Dobrna 
 • Zdravilišče Radenci 
 • Terme Olimia, Podčetrtek 
 • Unior Terme Zreče 
 • Terme Čatež, Čatež ob Savi 
 • Klinični center, Ljubljana 
 • Hoteli Moje - Wai Thai Center, Portorož
 • Hoteli Palace - Terme Portorož, Portorož